Ανακαίνιση

Για την δική σας διευκόλυνση και την άμεση εξυπηρέτησή σας αναλαμβάνουμε οποιεσδήποτε εργασίες μπορεί να προκύψουν στην πορεία του έργου όπως : υδραυλικές εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές εργασίες, πλακάκια, βαψίματα και σοβατίσματα τοίχων, σε συνεργασία με άριστα και έμπειρα συνεργεία που εκτελούν υπεύθυνα κάθε έργο.